background
Komunalna infrastruktura
Igrališta za djecu
Poštovani, kako majka malog djeteta često zamjećujem kako dječja igrališta (tobogani, ljuljačke, ljestve...) na dosta lokacija u Buzetu i buzeštini nisu održavana. Kao primjer navodim kako drvena i metalna konstrukcija nisu bojane tj. održavane zbog čega se boja ljušti, drvo truli i kroz neki period predstavljat će nesigurnost za našu djecu. Također, odlomljene su daske na krovovima "kućica", a na metalnim djelovima pojavila se hrđa. Pješčana podloga je zapuštena i iz nje raste trava i viri kamenje. Dječja igrališta predstavljaju veselje i igru našoj djeci, ali bez redovnog održavanja ona će biti opasnost. Molim Vas da odgovorni obiđu igrališta te poduzmu korake kako bi igrališta bila održavana. Hvala!
M.B.
Nije riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi