background
Ostali komunalni problemi
Stari grad
I dalje nikoga ne briga šta pojedine familije parkiraju svoja dva auta a imaju karticu smo za jedan. Do kada gradonačelniče?
xy
Nije riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi