background
Javna rasvjeta
Baštjon Stari grad
Reflektor prema crkvi Sv. Jurja sa strane fontane, ne radi
Alen Sprčić
U toku
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar9.3.2020. 8:32Poštovani, izdan je nalog za intervenciju. Srdačan pozdrav, Korado Rehak