background
Javna rasvjeta
Vrh
Javna rasvjeta kod škole ne radi, reflektor na župnom uredu ne radi
Kristijan Majcan
U toku
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar29.9.2020. 7:49Poštovani, poslati ćemo nalog za intervenciju. Srdačan pozdrav, Korado Rehak