GRADSKO VIJEĆE

AKTUALNI SAZIV GRADSKOG VIJEĆA

Michela Blagonić
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost:
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Elvis Černeka
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost:
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Zdravko Ćurić
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost:
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Danijel Gržinić
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost:
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Igor Gržinić
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost:
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Elena Jerman
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost:
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Dragan Klarić
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost:
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Sanja Krulčić
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost:
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Ferid Mačković
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost:
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Vedran Majcan
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost:
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Vlatko Mrvoš
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost:
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Aleš Nežić
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost:
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Branko Rončević
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost:
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Damir Sirotić
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost:
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Armanda Sirotić
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost:
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓