background
Komunalna infrastruktura
Sv.Martin
Poštovani, zanima me dali imate u bližim planovima asvaltiranje jedine ulice u Sv.Martinu koja još nema asvalta? Radi se o ulici kod kućnih brojeva 17.,18.,19... Molio bih vas da poduzmete nešto po pitanju tog problema, jer svaka kiša uvelike stvara probleme i razbija nasipane dijelove ceste, te bi asvalt bio najbolje rješenje.
Vanja Stoković
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar28.10.2021. 7:54Riješeno.
Odjel za gospodarenje prostorom29.9.2014. 15:45Poštovani, izvršili smo uvid temeljem vaše prijave. Naime, prije sustavnog rješavanja oborinskih voda nije moguće pristupiti asfaltiranju predmetne prometnice. Rekonstrukcija iste je veći i financijski zahtjevniji zahvat koji nije moguće ovako planirati niti je ovaj portal predviđen za kandidiranje projekata u proračun, te bi se u tom smislu trebali obratiti svom Mjesnom odboru radi uvrštenja u program za iduću godinu. Do kraja ove proračunske godine pokušati ćemo izraditi projekt i troškovnik za tu prometnicu kao preduvjet za uređenje iste u narednom razdoblju.