background
Prometna signalizacija
Rotor, ul. Frana Flega
Od izgradnje rotora u ulici F.Flega tijekom ljetnih mjeseci konstantno vozila stranih registracija skrecu prema Naselju Goricica, gdje kasnije lutaju po samom naselju. Da se to izbjegne bilo bi potrebno postaviti neposredno uz rotor signalizaciju za stari grad odn. centar.
Darko Hrvatun
Nije riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi