background
Prometna signalizacija
Buzet - Stari grad
Od kada je finila Subotina po starinski a znak je pokrit, a stanari se parkiraju kako ki će.
Mali Batica
Nije riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar6.11.2015. 12:02Hvala na upozorenju. Danas je skinut papir sa znaka.Što se tiče parkiranja u dotičnoj ulici,probat ćemo u dogovoru s policijskom postajom riješit problem.Još ednom hvala na upozorenju i stojimo Vam na raspolaganju.
Komunalni redar6.11.2015. 12:02Hvala na upozorenju. Danas je skinut papir sa znaka.Što se tiče parkiranja u dotičnoj ulici,probat ćemo u dogovoru s policijskom postajom riješit problem.Još ednom hvala na upozorenju i stojimo Vam na raspolaganju.