background
Komunalna infrastruktura
Naselje Goričica
Za vrijeme izvođenja radova na uređenju oborinskih voda je razbijen šaht ispred kbr.50. Razbijeni šaht je označen samo komadom cijevi. Šaht se nalazi na cesti. Molimo zamjenu razbijenog poklopca šahta sa cijelim.
Vesna Fakin
Nije riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi