background
Odvoz smeća
Stari grad
Godine prolaze, a problemi se ne riješavaju. Na veliko veselje turista koji na trgu ispred crkve mogu slikati kontejnere i smeće. Do kada?
kritičar
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar25.2.2020. 9:30Riješeno.
Ured gradonacelnika1.6.2018. 19:52Poštovani, u nekoliko smo navrata zajedno s Mjesnim odborom pokušali pronaći nove lokacije za smještaj kontejnera, no nažalost bez uspjeha. I kada su bili izmaknuti sa trga, pod okriljem noći vraćeni su natrag na stare pozicije. U sklopu uvođenja novog sustava zbrinjavanja otpada i poštovanja nove uredbe Vlade RH vezane uz ovu problematiku, tijekom slijedećih mjeseci traže se rješenja sa postavljanjem polupodzemnih spremnika, koji će vizualno biti prihvatljiviji od sadašnjeg rješenja. Lijep pozdrav.