background
Odvoz smeća
Stari grad Buzet
pohvale gradu i parku da su se napakon uspjeli riješiti onih smrdljivih kontenera ispred crkve
kritičar
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar25.2.2020. 9:39Riješeno.