GRADSKO VIJEĆE

16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 23.11.2022. - Gradska vijećnica (Narodni dom), Ulica II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


4.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupnji nekretnina.
Izvjestitelj: Anica Milković Grbac, pročelnica


5.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina.
Izvjestitelj: Anica Milković Grbac, pročelnica


8.)    Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu - prvo čitanje, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnice
a.)    Zaključka o prihvaćanju i upućivanju na javnu raspravu prijedlog nacrta Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu - prvo čitanje, zajedno sa svim programima javnih potreba Grada Buzeta za 2023. godinu,
b.)    Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu,
c.)    Odluke o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne naknade u Proračunu za 2023. godinu,
d.)    Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2023. godinu,
e.)    Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu,
f.)    Programa javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu,
g.)    Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
h.)    Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu,
i.)    Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu,
j.)    Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2023. godinu,
k.)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu,
l.)    Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.