GRADSKO VIJEĆE

17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 21.12.2022. - Gradska vijećnica (Narodni dom), Ulica II. istarske brigade 2, Buzet - 17:00 sati


2.)    Razmatranje i očitovanje Gradskog vijeća na zaprimljeno pismo namjere trgovačkog društva BMP ASSET d.o.o. za izgradnjom maloprodajnog trgovačkog centra
Izvjestitelj: Damir Kajin, gradonačelnik, Anica Milković Grbac, pročelnica i Željko Petković, direktor BMP ASSET d.o.o.


4.)    Razmatranje prijedloga i donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnice
a.)    Odluke o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne naknade u Proračunu za 2022. godinu
b.)    III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu
c.)    III. Izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu
d.)    III. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu
e.)    III. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
f.)    III. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu
g.)    III. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
h.)    III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
i.)    III. izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2022. godini


5.)    Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnice
a.)    Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu,
b.)    Odluke o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne naknade u Proračunu za 2023. godinu,
c.)    Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2023. godinu,
d.)    Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu,
e.)    Programa javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu,
f.)    Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu,
g.)    Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu,
h.)    Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu,
i.)    Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2023. godinu,
j.)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu,
k.)    Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.