GRADSKO VIJEĆE

19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 5.4.2023. - Gradska vijećnica (Narodni dom), Ulica II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


3.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Buzeta za 2022. godinu
Izvjestitelj: Eliza Štoković, načelnica Policijske postaje Pazin - Ispostava Buzet


8.)    Razmatranje prijedloga i donošenje:
Izvjestitelj: Elena Grah Ciliga, pročelnica
a.)    Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru članova Odbora za izbor, imenovanja i administrativne poslove
b.)    Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Odbora za turizam, sport i revitalizaciju povijesnih jezgri
c.)    Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda