GRADSKO VIJEĆE

20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 7.6.2023. - Gradska vijećnica (Narodni dom), Ulica II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati