GRADSKO VIJEĆE

21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 28.6.2023. - Gradska vijećnica (Narodni dom), Ulica II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati


2.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Buzeta
Izvjestitelj: Nenad Vidović, direktor tvrtke Planovi i Procjene j.d.o.o. Varaždin


3.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina
Izvjestitelj: Denis Jerman, viši savjetnik za imovinskopravne poslove


7.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Anica Milković Grbac, pročelnica
a).)    Izvješća o ostvarenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
b).)    Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu


9.)    Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnice
a.)    I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2023. godinu
b.)    I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu
c.)    I. Izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu
d.)    I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
e.)    I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu
f.)    I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
g.)    I. Izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2023. godini
h.)    I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
i.)    I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu