GRADSKO VIJEĆE

22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 23.8.2023. - Gradska vijećnica (Narodni dom), Ulica II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati


1.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Buzeta.
Izvjestitelj: Nenad Vidović, direktor tvrtke Planovi i Procjene j.d.o.o. Varaždin


5.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2022. godinu.
Izvjestitelj: Mirjana Matančić Salhoff, ravnateljica Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet


9.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Buzeta za 2023. godinu.
Izvjestitelj: Leana Petohleb Krota, predsjednica Odbora za javna priznanja