GRADSKO VIJEĆE

25. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 22.11.2023. - Gradska vijećnica (Narodni dom), Ulica II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


.)   5.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Grada Buzeta
Izvjestitelj: Denis Jerman, viši savjetnik za imovinskopravne poslove


6.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnine k.č. 1433/6 k.o. Buzet - Stari grad
Izvjestitelj: Denis Jerman, viši savjetnik za imovinskopravne poslove


7.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č. 1121/1 k.o. Buzet - Stari grad
Izvjestitelj: Denis Jerman, viši savjetnik za imovinskopravne poslove


8.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 727/11, k.o. Hum
Izvjestitelj: Denis Jerman, viši savjetnik za imovinskopravne poslove


10.)    Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnice
a.)    II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2023. godinu
b.)    II. Izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu
c.)    II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu
d.)    II. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
e.)    II. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu
f.)    II. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
g.)    II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
h.)    Odluku o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne naknade


11.)    Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu i Projekcije za 2025. i 2026. godinu - prvo čitanje, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnice
a.)    Zaključak o prihvaćanju i upućivanju na javnu raspravu prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu i Projekcija za 2025. i 2026. godinu - prvo čitanje, zajedno sa svim programima javnih potreba Grada Buzeta za 2024. godinu
b.)    Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu
c.)    Odluke o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne naknade u Proračunu za 2023. godinu
d.)    Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2024. godinu
e.)    Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2024. godinu
f.)    Programa javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu
g.)    Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
h.)    Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu
i.)    Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2024. godinu
j.)    Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2024. godinu
k.)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
l.)    Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu