GRADSKO VIJEĆE

26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 15.12.2023. - Gradska vijećnica (Narodni dom), Ulica II. istarske brigade 2, Buzet - 17:30 sati


4.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu i Projekcije za 2025. i 2026. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnice
a.)    Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu
b.)    Odluke o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne naknade u Proračunu za 2023. godinu
c.)    Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2024. godinu
d.)    Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2024. godinu
e.)    Programa javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu
f.)    Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
g.)    Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu
h.)    Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2024. godinu
i.)    Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2024. godinu
j.)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
k.)    Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu


7.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o porezima Grada Buzeta
Izvjestitelj: Reana Glavić Jačić, privremena pročelnica