GRADSKO VIJEĆE

28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 19.4.2024. - Gradska vijećnica (Narodni dom), Ulica II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati