GRADSKO VIJEĆE

6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 6.11.2013. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi3.)    Razmatranje prijedloga i donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2013. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Elena Grah Ciliga, Anica Milković Grbac, Ornela Rumen i Siniša Žulić


4.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje iz javnog dobra po zahtjevima fizičkih osoba na nekretninama na području Grada Buzeta
Izvjestitelj: Anica Milković Grbac
a.)    za k.č. 6760 k.o. Buzet
b.)    za k.č. 3344/1 k.o. Račice
c.)    za k.č. 219/2 k.o. Roč
d.)    za dio k.č. 3520/3 k.o. Salež
e.)    za dio k.č. 3520/3 k.o. Salež
f.)    za k.č. 1704/1 k.o. Sovišćina
g.)    za k.č. 1214 k.o. Svi Sveti