GRADSKO VIJEĆE

7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 20.11.2013. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi3.)    Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu - prvo čitanje, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Elena Grah Ciliga, Anica Milković Grbac, Ornela Rumen i Siniša Žulić
a.)    Projekcije Proračuna Grada Buzeta za 2015. i 2016. godinu
b.)    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu
c.)    Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi za 2014. godinu
d.)    Programa javnih potreba u školstvu za 2014. godinu
e.)    Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
f.)    Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
g.)    Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
h.)    Programa projekta „AHVN - IPA Adriatic CBC“ za 2014. godinu
i.)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
j.)    Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
k.)    Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2014. godinu