GRADSKO VIJEĆE

8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 18.12.2013. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi4.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata
Izvjestitelj: Elena Grah Ciliga, Anica Milković Grbac, Ornela Rumen, Nenad Šćulac i Siniša Žulić


5.)    Razmatranje prijedloga i donošenje
Izvjestitelj: Ervina Šurković Kisiček
a.)    Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Izmjena i dopuna Izjave o osnivanju trgovačkog društva „Park“ d.o.o. Buzet
b.)    Odluke o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti javne odvodnje