GRADSKO VIJEĆE

13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 27.8.2014. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati