GRADSKO VIJEĆE

17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 4.2.2015. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi.3.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet.
Izvjestitelj: Silvana Pavletić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet


6.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje iz javnog dobra po zahtjevima fizičkih osoba na dijelovima nekretnina označenima kao:
Izvjestitelj: Anica Milković Grbac
a.)    a) k.č. 1623/1 k.o. Črnica,
b.)    b) k.č. 5478/7, k.o. Hum,
c.)    c) k.č. 3336/4, k.o. Račice,
d.)    d) k.č. 1/1, k.o. Roč,
e.)    e) k.č. 3520/6, k.o. Salež.