GRADSKO VIJEĆE

18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 2.4.2015. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati