GRADSKO VIJEĆE

19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 22.4.2015. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi.3.)    Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2014. godinu.
Izvjestitelj: Damir Fabijančić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Buze


4.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu, te pripadajućih akata
Izvjestitelj: pročelnici i gradonačelnik
a.)    Izvješća o ostvarenju komunalnih programa u 2014. godini.
b.)    Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2014. godini.
c.)    Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2014. godini.


5.)    Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: pročelnici i gradonačelnik
a.)    I. izmjena Programa javnih potreba u školstvu za 2015. godinu,
b.)    I. izmjena Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu,
c.)    I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu,
d.)    I. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu,
e.)    I. izmjena Programa projekta „Revitas 2“ za 2015. godinu,
f.)    I. izmjena Programa projekta „Think up“ za 2015. godinu,
g.)    I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
h.)    I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
i.)    I. izmjena Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2015. godinu.