GRADSKO VIJEĆE

24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 21.10.2015. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati


1.)    Usvajanje skraćenog zapisnika s:

a.)    22. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane 26. kolovoza 2015. godine.
b.)    23. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane 6. listopada 2015. godine.


2.)    Pitanja i prijedlozi.3.)    Razmatranje prijedloga i donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: pročelnici i gradonačelnik
a.)    I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci predškolske dobi za 2015. godinu,
b.)    II. izmjena Programa javnih potreba u školstvu za 2015. godinu,
c.)    II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu,
d.)    II. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu,
e.)    II. izmjena Programa projekta „Revitas 2“ za 2015. godinu,
f.)    Programa projekta „InCITY“ za 2015. godinu,
g.)    Programa projekta „Stand Up“ za 2015. godinu,
h.)    II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
i.)    II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
j.)    Programa projekta „Life SEC Adapt“ za 2015. godinu.