GRADSKO VIJEĆE

26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 23.12.2015. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi.4.)    Razmatranje prijedloga i donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:5.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata: