GRADSKO VIJEĆE

28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 13.4.2016. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi.3.)    Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića "Grdelin" za 2015. godinu
Izvjestitelj: Silvana Pavletić, ravnateljica Dječjeg vrtića "Grdelin" Buzet


4.)    Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Doma za starije i nemoćne osobe Buzet.
Izvjestitelj: Gordana Helen Šišović, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Buzet


5.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju prethodne suhlasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Buzet
Izvjestitelj: Gordana Helen Šišović, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Buzet


6.)    Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Buzeta u 2015. godini
Izvjestitelj: Mila Nežić, predsjednica Savjeta mladih Grada Buzeta


7.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu te pripadajućih akata:
Izvjestitelj: Ornela Rumen i Siniša Žulić
a.)    Izvješća o ostvarenju komunalnih programa u 2015. godini
b.)    Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2015. godini


9.)    Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Ornela Rumen i Siniša Žulić
a.)    I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu,
b.)    I. Izmjene i dopuna programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016.,
c.)    I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu,
d.)    I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu,
e.)    Program projekta REN za 2016. godinu,
f.)    I. Izmjene i dopune programa projekta InCity za 2016. godinu,
g.)    I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
h.)    I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
i.)    I. Izmjene i dopune Programa projekta Life SEC Adapt za 2016. godinu.