GRADSKO VIJEĆE

31. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 24.8.2016. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi.5.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Buzeta za 2016. godinu
Izvjestitelj: Sanja Krulčić, predsjednica Odbora za javna priznanja


8.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Buzeta:
Izvjestitelj: Siniša Žulić
a.)    Istarskom vodovodu d.o.o Buzet za projekt “Izgradnja vodovodnog ogranka Perci - Črnica”,
b.)    Istarskom vodozaštitnom sustavu d.o.o. Buzet za projekt "Izgradnja sanitarne kanalizacije sustava Ročko Polje",
c.)    Gradu Buzetu za projekt "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Brtonjica – Maruškići – Jagodići – Dobrovice – Rošovo",
d.)    Gradu Buzetu za projekt "Rekonstrukcija palače Verzi,
e.)    Dječjem vrtiću "Grdelin" Buzet za projekt "Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića "Grdelin" Buzet


9.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju službenice za informiranje.
Izvjestitelj: Michela Blagonić, predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i administrativne poslove