GRADSKO VIJEĆE

33. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 29.9.2016. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati