GRADSKO VIJEĆE

36. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 22.2.2017. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi4.)    Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2016. godinu
Izvjestitelj: Silvana Pavletić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet


5.)    Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća Doma za starije osobe Buzet za 2016. godinu
Izvjestitelj: Gordana Helen Šišović, ravnateljica Doma za starije osobe Buzet


10.)    Razmatranje prijedloga i donošenje:
Izvjestitelj: Roberta Kalčić Savatović
a.)    Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2016. godini
b.)    Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Buzeta za 2017. godinu