GRADSKO VIJEĆE

37. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 22.3.2017. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi7.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu, te pripadajućih akata
Izvjestitelj: pročelnici i gradonačelnik
a.)    Izvješća o ostvarenju komunalnih programa u 2016. godini
b.)    Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2016. godini
c.)    Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2016. godini


9.)    Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata
Izvjestitelj: Ornela Rumen i Siniša Žulić
a.)    I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2017. godinu
b.)    I. Izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2017. godinu
c.)    I. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu
d.)    I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu
e.)    I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
f.)    I. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu
g.)    I. Izmjene programa projekta RESTAURA za 2017. godinu
h.)    I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
i.)    i.I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu


10.)    Razmatranje i donošenje Odluka o davanju suglasnosti
Izvjestitelj: Siniša Žulić
a.)    Gradu Buzetu za provedbu ulaganja "Rekonstrukcija i dogradnja postojeće građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova Dječji vrtić "Grdelin" u Buzetu" na području Grada Buzeta unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjim
b.)    Parku d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Buzet za provedbu ulaganja "Rekonstrukcija i proširenje groblja Buzet" na području Grada Buzeta unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz programa Ruralnog razvoja Republike