GRADSKO VIJEĆE

1. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 30.6.2017. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati


1.)    Razmatranje izvješća Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Buzeta
Izvjestitelj: predsjednik Mandatnog povjerenstva


2.)    Usvajanje skraćenog zapisnika s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane 21. lipnja 2017. godine3.)    Pitanja i prijedlozi9.)    Razmatranje prijedloga i donošenje rješenja o izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Buzeta
Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i administrativne poslove
a.)    Odbora za statutarno-pravna pitanja
b.)    Odbora za javna priznanja
c.)    Odbora za međunarodnu i međugradsku suradnju
d.)    Odbora za predstavke i pritužbe
e.)    Odbora za gospodarstvo i razvoj
f.)    Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Buzeta
g.)    Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
h.)    Rješenja o imenovanju uredništva Službenih novina Grada Buzeta