GRADSKO VIJEĆE

2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 13.7.2017. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati


1.)    Razmatranje Izvješća Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Buzeta
Izvjestitelj: Đani Soldatić, predsjednik Mandatnog povjerenstva


3.)    Pitanja i prijedlozi5.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Buzeta
Izvjestitelj: Dejan Jakac, predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja


6.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta
Izvjestitelj: Dejan Jakac, predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja


11.)    Razmatranje prijedloga i donošenje rješenja o izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Buzeta
Izvjestitelj: Elvis Černeka, pred. Odbora za izbor, imenovanja i admin. poslove
a.)    Odbora za predstavke i pritužbe