GRADSKO VIJEĆE

4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 25.10.2017. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi4.)    Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnici
a.)    II. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu,
b.)    II. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu
c.)    II. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu,
d.)    II. Izmjene i dopuna programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu,
e.)    II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2017. godinu
f.)    I. Izmjene Programa projekta KulTourSpirit,
g.)    Program projekta „Buzet – Grad tartufa“
h.)    II. Izmjene programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2017. godinu,
i.)    II. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
j.)    II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
k.)    Program projekta „Poduzetnički inkubator Verzi“