GRADSKO VIJEĆE

6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 21.12.2017. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi3.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata
Izvjestitelj: gradonačelnik i pročelnici
a.)    Projekcije Proračuna Grada Buzeta za 2019. i 2020. godinu
b.)    Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2018. godinu
c.)    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu
d.)    Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2018. godinu
e.)    Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu
f.)    Programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu
g.)    Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
h.)    Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
i.)    Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2018. godinu
j.)    Programa projekta „RESTAURA za 2018. godinu
k.)    Program projekta KulTourSpirit za 2018. godinu
l.)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
m.)    Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
n.)    Programa projekta „Life SEC Adapt“ za 2018. godinu
o.)    Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu
p.)    Program projekta „Poduzetnički inkubator Verzi“