GRADSKO VIJEĆE

9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 25.4.2018. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi.5.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu te pripadajućih akata
Izvjestitelj: Izvjestitelji: gradonačelnik i pročelnici upravnih tijela Grada Buzeta
a.)    Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
b.)    Godišnje izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe Grada Buzeta za razdoblje siječanj - prosinac 2017. godine
c.)    Izvješće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.


7.)    Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata
Izvjestitelj: Izvjestitelji: gradonačelnik i pročelnici upravnih tijela Grada Buzeta