GRADSKO VIJEĆE

10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 7.6.2018. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati