GRADSKO VIJEĆE

12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 22.8.2018. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi3.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu s pripadajućim aktima:
Izvjestitelj: Siniša Žulić, Ornela Rumen
a.)    Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine


4.)    Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata
Izvjestitelj: Siniša Žulić, Ornela Rumen
a.)    II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
b.)    II. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu
c.)    II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu
d.)    II. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
e.)    II. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2018. godinu
f.)    Program projekta “InCITY+”
g.)    II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
h.)    II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
i.)    II. Izmjene Programa projekta „Poduzetnički inkubator Verzi“