GRADSKO VIJEĆE

14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 28.11.2018. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi4.)    Razmatranje prijedloga i donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnici
a.)    II. Izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštitit te vatrogastvu za 2018. godinu,
b.)    III. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu,
c.)    III. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu,
d.)    III. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu,
e.)    III. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2018. godinu
f.)    II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
g.)    II. Izmjene Programa projekta KulTourSpirit
h.)    I. Izmjene Programa projekta InCITY+
i.)    III. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
j.)    III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
k.)    I. Izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu,


5.)    Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu - prvo čitanje, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnici
a.)    Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu,
b.)    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu,
c.)    Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2019. godinu,
d.)    Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu,
e.)    Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu,
f.)    Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu,
g.)    Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu,
h.)    Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu,
i.)    Programa projekta „RESTAURA za 2019. godinu,
j.)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
k.)    Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
l.)    Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu,


7.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o trećim izmjenama i dopunama Statuta Grada Buzeta
Izvjestitelj: Dejan Jakac, predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja