GRADSKO VIJEĆE

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 20.12.2018. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi3.)    Razmatranje prijedloga i donošenje IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnici
a.)    IV. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2018. godinu


4.)    Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnici
a.)    Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu,
b.)    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu,
c.)    Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2019. godinu,
d.)    Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu,
e.)    Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu,
f.)    Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu,
g.)    Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu,
h.)    Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu,
i.)    Programa projekta „RESTAURA za 2019. godinu,
j.)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
k.)    Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
l.)    Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu,