GRADSKO VIJEĆE

16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 31.1.2019. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati