GRADSKO VIJEĆE

18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 11.4.2019. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 19:00 sati


.)   2.)    Pitanja i prijedlozi8.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu te pripadajućih akata:
Izvjestitelj: gradonačelnik i pročelnici
a.)    Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
b.)    Godišnjeg izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe Grada Buzeta za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine
c.)    Izvješće o ostvarenju komunalnih programa za 2018. godinu


10.)    Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: gradonačelnik i pročelnici
a.)    I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
b.)    I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2019. godinu
c.)    I. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu
d.)    I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu
e.)    I. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu,
f.)    I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu,
g.)    I. Izmjene program projekta RESTAURA za 2019. godinu,
h.)    Program projekta KulTourSpirit za 2019. godinu
i.)    I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
j.)    I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.