GRADSKO VIJEĆE

21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 7.11.2019. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


.)   .)   3.)    Pitanja i prijedlozi4.)    Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnici
a.)    Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu
b.)    II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2019. godinu
c.)    II. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu
d.)    II. izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu
e.)    II. izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
f.)    II. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu
g.)    I. izmjene programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu
h.)    II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
i.)    II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
j.)    IV. izmjene Programa projekta „Poduzetnički inkubator Verzi“