GRADSKO VIJEĆE

22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 21.11.2019. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi4.)    Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu - prvo čitanje, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnici
a.)    Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
b.)    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu
c.)    Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2020. godinu,
d.)    Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu,
e.)    Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu,
f.)    Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu,
g.)    Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu,
h.)    Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu,
i.)    Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
j.)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
k.)    5. izmjene Programa projekta ‘’Poduzetnički inkubator Verzi’’,
l.)    Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2020. godinu.