GRADSKO VIJEĆE

23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 19.12.2019. - Gradska vijećnica (Narodni dom) - II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


2.)    Pitanja i prijedlozi3.)    Razmatranje prijedloga i donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnici
a.)    III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2019. godinu
b.)    III. izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu
c.)    III. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu
d.)    III. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu
e.)    II. izmjene programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu
f.)    III. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu


4.)    Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnici
a.)    Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
b.)    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu
c.)    Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2020. godinu
d.)    Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu
e.)    Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu
f.)    Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
g.)    Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
h.)    Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu
i.)    Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
j.)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
k.)    5. izmjene Programa projekta ‘’Poduzetnički inkubator Verzi’
l.)    Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2020. godinu


7.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupnji nekretnina
Izvjestitelj: Elvis Šterpin, pročelnik