GRADSKO VIJEĆE

28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 22.4.2020. - Videokonferencijska sjednica - 19:00 sati


.)   2.)    Pitanja i prijedlozi3.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu te pripadajućih akata:
Izvjestitelj: gradonačelnik i pročelnici
a.)    Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
b.)    Godišnjeg izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe Grada Buzeta za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine
c.)    Izvješće o ostvarenju komunalnih programa za 2019. godinu


5.)    Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: gradonačelnik i pročelnici
a.)    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020.godinu
b.)    I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
c.)    I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2020. godinu
d.)    I. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu
e.)    I. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu
f.)    I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
g.)    I. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu
h.)    I. Izmjene programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
i.)    I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
j.)    I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu