GRADSKO VIJEĆE

31. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 23.7.2020. - Videokonferencijska sjednica - 19:00 sati


3.)    Pitanja i prijedlozi8.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu s pripadajućim aktima:
Izvjestitelj: Martina Zlatić, pročelnica
a.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu s pripadajućim aktima
b.)    Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o ostvarenju komunalnih programa u 2020. godini


10.)    Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata
Izvjestitelj: gradonačelnik i pročelnici
a.)    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020.godinu
b.)    II. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
c.)    II. Izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2020. godinu,
d.)    II. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu
e.)    II. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu
f.)    II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
g.)    II. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu
h.)    II. Izmjene programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
i.)    II. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
j.)    II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu


11.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništenju Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju
Izvjestitelj: Siniša Žulić, gradonačelnik i Martina Zlatić, pročelnica